Kalkulace ročního vyúčtování elektřiny v roce 2023

vycházející ze zastropovaných cen

* PSČ je nutné pro správnou volbu distributora. Distributor se může lišit od dodavatele.

* Přednastavená cena odpovídá zastropované ceně silové elektřiny bez dalších poplatků a DPH. 1000 kWh = 1 MWh

* Přednastavená cena odpovídá zastropované ceně silové elektřiny bez dalších poplatků a DPH.

Celková cena za rok
35 114 Kč
Silová elektřina
20 000 Kč
Ostatní náklady za spotřebu
5 787 Kč
Distribuce
5 220 Kč
Systémové služby
454 Kč
Daň z elektřiny
113 Kč
POZE (obnovitelné zdroje)
0 Kč
Fixní platy
3 233 Kč
Fixní plat dodavateli
1 224 Kč
Platba za rezervovaný příkon (jističe)
1 968 Kč
Činnost operátora trhu
41 Kč
DPH
6 094 Kč
Odhadovaná měsíční záloha
2 926 Kč

Odhad měsíční zálohy je pouze modelový a počítá se zastropovanou cenou po celou dobu účtovaného období. Vaše záloha se může lišit dle poměru spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu a samozřejmě dle vaší ceny. Pokud nyní máte cenu zastropovanou, bude vaše záloha v roce 2024, tedy po konci zastropování, pravděpodobně vyšší.