Kalkulace ročního vyúčtování za elektřinu

vycházející z aktuálních cen energie v roce 2024.

* PSČ je nutné pro správnou volbu distributora. Distributor se může lišit od dodavatele.

* Přednastavená cena odpovídá obvyklé ceně silové elektřiny v roce 2024 bez DPH a dalších poplatků. Aktuální cenu za jednotku elektřiny můžete najít ve svém vyúčtování elektřiny. 1000 kWh = 1 MWh

* Přednastavená cena odpovídá obvyklé ceně silové elektřiny v roce 2024 bez DPH a dalších poplatků. Aktuální cenu za jednotku elektřiny můžete najít ve svém vyúčtování elektřiny.

Celková cena za rok
37 442 Kč
Silová elektřina
16 200 Kč
Ostatní náklady za spotřebu
11 007 Kč
Distribuce
8 063 Kč
Systémové služby
851 Kč
Daň z elektřiny
113 Kč
POZE (obnovitelné zdroje)
1 980 Kč
Fixní platy
3 737 Kč
Fixní plat dodavateli
1 224 Kč
Platba za rezervovaný příkon (jističe)
2 460 Kč
Činnost operátora trhu
53 Kč
DPH
6 498 Kč
Odhadovaná měsíční záloha
3 120 Kč

Odhad měsíční zálohy je pouze modelový a počítá s obvyklou cenou na trhu po celou dobu účtovaného období. Vaše záloha se může lišit dle poměru spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu a samozřejmě dle vaší ceny.