Kalkulace ročního vyúčtování elektřiny v roce 2024

vycházející z aktuálních cen

* PSČ je nutné pro správnou volbu distributora. Distributor se může lišit od dodavatele.

* Přednastavená cena odpovídá obvyklé ceně silové elektřiny v roce 2024 bez DPH a dalších poplatků. Aktuální cenu za jednotku elektřiny můžete najít ve svém vyúčtování elektřiny. 1000 kWh = 1 MWh

* Přednastavená cena odpovídá obvyklé ceně silové elektřiny v roce 2024 bez DPH a dalších poplatků. Aktuální cenu za jednotku elektřiny můžete najít ve svém vyúčtování elektřiny.

Celková cena za rok
34 202 Kč
Silová elektřina
16 200 Kč
Ostatní náklady za spotřebu
8 498 Kč
Distribuce
5 553 Kč
Systémové služby
851 Kč
Daň z elektřiny
113 Kč
POZE (obnovitelné zdroje)
1 980 Kč
Fixní platy
3 569 Kč
Fixní plat dodavateli
1 224 Kč
Platba za rezervovaný příkon (jističe)
2 292 Kč
Činnost operátora trhu
53 Kč
DPH
5 936 Kč
Odhadovaná měsíční záloha
2 850 Kč

Odhad měsíční zálohy je pouze modelový a počítá s obvyklou cenou na trhu po celou dobu účtovaného období. Vaše záloha se může lišit dle poměru spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu a samozřejmě dle vaší ceny.