Kalkulace ročního vyúčtování za plyn

vycházející ze zastropovaných cen energie.

* PSČ je nutné pro správnou volbu distributora. Distributor se může lišit od dodavatele.

* 1000 kWh = 1 MWh

* Přednastavená cena odpovídá zastropované ceně plynu bez dalších poplatků a DPH.

Celková cena za rok
36 217 Kč
Dodávka plynu
25 000 Kč
Ostatní náklady za spotřebu
2 306 Kč
Distribuce
2 288 Kč
Platba operátorovi trhu
18 Kč
Fixní platy
2 625 Kč
Fixní plat dodavateli
1 260 Kč
Stálý měsíční plat za kapacitu
1 365 Kč
DPH
6 286 Kč
Odhadovaná měsíční záloha
3 018 Kč

Odhad měsíční zálohy je pouze modelový a počítá se zastropovanou cenou po celou dobu účtovaného období. Vaše záloha se může lišit dle vaší ceny plynu v případě, že ji máte nižší než zastropovanou. Pokud nyní máte cenu zastropovanou, bude vaše záloha v roce 2024, tedy po konci zastropování, pravděpodobně vyšší.