Kalkulace ročního vyúčtování za plyn

vycházející z aktuálních cen energie v roce 2024

* PSČ je nutné pro správnou volbu distributora. Distributor se může lišit od dodavatele.

* 1000 kWh = 1 MWh

* Přednastavená cena odpovídá obvyklé ceně plynu v roce 2024 bez DPH a dalších poplatků. Aktuální cenu za jednotku plynu můžete najít ve svém vyúčtování elektřiny.

Celková cena za rok
36 217 Kč
Dodávka plynu
25 000 Kč
Ostatní náklady za spotřebu
2 306 Kč
Distribuce
2 288 Kč
Platba operátorovi trhu
18 Kč
Fixní platy
2 625 Kč
Fixní plat dodavateli
1 260 Kč
Stálý měsíční plat za kapacitu
1 365 Kč
DPH
6 286 Kč
Odhadovaná měsíční záloha
3 018 Kč

Odhad měsíční zálohy je pouze modelový a počítá s obvyklou cenou na trhu po celou dobu účtovaného období. Vaše záloha se může lišit dle vaší ceny za jednotku plynu.